ระบำทอเสื่อ

posted on 18 Feb 2010 21:09 by m4-9horwang

ระบำทอเสื่อ    

 

          การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่นิยมทำกันเกือบทุกหมู่บ้าน ในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่จะพบตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้หนอง บึง ที่มีกก เตย ผลือ ปรือ หรือ ขึ้นอยู่หนาแน่น ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นวัชพืชทำให้เสียพื้นที่การเพาะปลูกข้าว แต่ถ้านำมาใช้ประโยชน์โดยนำมาทอเสื่อก็จะเป็นประโยชน์

         เสื่อเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดจันทบุรี โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงฟื้นฟูการทอเสื่อขึ้น เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ วังสวนบ้านแก้วทรงหากรรมวิธีย้อมสีเสื่อ ออกแบบลาย และออกแบบรูปทรงต่างๆ ของวัสดุที่ทำด้วยเสื่อจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นหน้าตาของจังหวัดจันทบุรี

                                            

ผู้แสดง
เป็นหญิงล้วนประมาณ ๖-๙ คน

การแต่งกาย
สวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้า นุ่งผ้าถุงกรอมเท้า ผมเกล้าทำมวยสูงกลางศีรษะ ทัดดอกไม้
เครื่องประดับได้แก่ ต่างหู สร้อยข้อมือ เข็มขัด
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดง
๑. มีดใช้สำหรับตัดต้นกก
๒. ผืนเสื่อ ดนตรี ดนตรีที่ใช้ในการแสดงระบำทอเสื่อ คือ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง


จังหวะเพลง
ใช้จินตนาการไปตามลีลาท่ารำ ทำนองเพลงมีสำเนียงเขมร

 

 

edit @ 18 Feb 2010 22:45:03 by M.4/9

Comment

Comment:

Tweet